ترانه قدیمی «گل مریم» با صدای ایرج مهدیان

85

بشنوید:

گل مریم
گل مریم سر راه تو پرپر کردم
ندانستم قسمهای تو باور کردم

گل مریم سر را تو پرپر کردم

ندانستم قسمهای تو باور کردم

بیادم بیادم آید آن شب در سکوت صحرا
توبودی و منو مهتابو عطر گل‌ها
ر‌ها بود زغم‌ها دل ما

رفتیو شد فنا آن رویا
دردلم شد بی‌تو هنگامه برپا
درانتظارت عمرم هدر شد نفرین براین رویا

گل مریم سر را تو پرپر کردم

ندانستم قسمهای تو باور کردم

گل مریم سر را تو پرپر کردم

ندانستم قسمهای تو باور کردم

به‌دست مهتا فرستاده‌شده در موسیقی