تندیس ِ برهنه‌ی ایزدبانوی شب

این تندیس که بین ۱۸۰۰ تا ۱۷۵۰ پیش از میلاد در بابل قدیم قرار داشته، نقش برجستهٔ بانویی برهنه را نشان می‌دهد. این اثر در موزهٔ بریتانیا نگهداری و در مالکیت ِ عمومی قرار دارد.

queen_night

ترانه ی ِ قدیمی ِ ”دوستی(کوچه مردها)“ با صدای ِ ایرج

2435be5f-ebe5-443e-b285-5000762b9e69

بشنوید:

دوستی ای به فدات جون و دلم جون و دلم

سر اگر در قدم تو بنهم باز خجلم

دشمنی وقتی ز دل نور محبت می بره

رنگ آفتاب می پره

اون که دل می فرشوه ازرون به خدا بی خبره

اگه سودی ببره بی وفایی می خره

اگر دارم دلی آنرا فدای دوست میسازم

که از دنیا و مافیها به لطف دوست مینازم

دوستی ای به فدات جون و دلم جون و دلم

سر اگر در قدم تو بدهم باز خجلم

دشمنی وقتی ز دل نور محبت می بره

رنگ آفتاب می پره

اون که دل میفروشه ارزون به خدا بی خبره

اگه سودی ببره بی وفایی می خره

فرتور ِ تاریخی از ”بازار وکیل ِ شیراز“ در یک روز ِ تعطیل

این فرتور در اواخر دوره قاجاریه از بازار وکیل شیراز گرفته شده است و  آن را منسوب به میرزا فتح الله چهره نگار می دانند.

Bazar vakil