دختر جوان ساقی

نگاره عصر صفوی اثر رضا عباسی نگارگر ایرانی سده‌های ده و یازده خورشیدی. این اثر که دختر ساقی جوانی را به تصویر می‌کشد برگی از «مرقع گلشن» است. مرقع گلشن مجموعه‌ای از آثار نقاشی و خوش نویسی هنرمندان ایرانی و هندی پیرو سبک صفوی است که به دستور جهانگیر، شاه گورکانی هند جمع آوری شد و در سده‌های بعد به ایران منتقل شده و امروزه در کتابخانه کاخ موزه گلستان نگهداری می‌شود.