پرتره تاریخی – خانواده پارسی زرتشتی در هند و نشان شیر و خورشید

این نگاره تاریخی خانواده‌ای از پارسیان هند را در سال ۱۹۳۴ میلادی به تصویر کشیده است. در این دوره پرتره نگاری از رواج فراوانی در هندوستان برخوردار بود اما خانواده‌های طبقه متوسط قادر به پرداخت هزینه بالای نبودند. از این رو بسیاری از خانواده‌ها پرتره‌های خود را با نقاشی بر روی عکس تهیه می‌کردند. این نگاره با آبرنگ بر روی عکس کشیده شده است و جزئیات آن از ظاهر و لباس تا نشان شیر و خورشید سمت چپ تصویر حکایت از ریشه ایرانی این خانواده زرتشتی دارد.

این اثر امروزه در موزه هنرهای زیبای فیلادلفیا نگهداری می‌شود.

منبع