تصنیف ِ بسیار قدیمی و کمیاب ِ ”آتش ِ دل“ با صدای جاودانه ی استاد جلال تاج اصفهانی

images

تاج اصفهانی در سال ۱۲۸۲در اصفهان‏ متولد شد. پدرش شیخ اسماعیل معروف به تاج‌الواعظین بود که تا حدی با دستگاه‌های‏ موسیقی سنتی ایرانی‏ آشنایی داشت. تاج در ده سالگی نزد پدر و استادانی چون سید عبدالرحیم اصفهانی، نایب اسدالله، میرزا حسین ساعت ساز (خضوعی)، میرزا حسین عندلیب، حبیب شاطرحاجیبه دانش اندوزی پرداخت.  وی به اشعار سعدی علاقه زیادی داشت و گزیده‌هایی از اشعار سعدی و دیگر شاعران را حفظ بود و در هنگام اجرای آواز به مناسبت زمان و محیط از آن اشعار استفاده می‌کرد.

بشنوید:

سی و پنجمین گلهای تازه | استاد اکبر گلپایگانی

مطلع شعر آواز : خبرت خراب تر كرد جراحت جدائی

شعر از استاد سخن سعدی شیرازی 

خبرت خراب‌تر کرد جراحت جدایی / چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی
تو چه ارمغانی آری که به دوستان فرستی / چه از این به ارمغانی که تو خویشتن بیایی
بشدی و دل ببردی و به دست غم سپردی / شب و روز در خیالی و ندانمت کجایی
دل خویش را بگفتم چو تو دوست می‌گرفتم / نه عجب که خوبرویان بکنند بی‌وفایی
تو جفای خود بکردی و نه من نمی‌توانم / که جفا کنم ولیکن نه تو لایق جفایی
چه کنند اگر تحمل نکنند زیردستان / تو هر آن ستم که خواهی بکنی که پادشاهی
سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتم / دگری نمی‌شناسم تو ببر که آشنایی
من از آن گذشتم‌ای یار که بشنوم نصیحت / برو‌ای فقیه و با ما مفروش پارسایی
تو که گفته‌ای تأمل نکنم جمال خوبان / بکنی اگر چو سعدی نظری بیازمایی
در چشم بامدادان به بهشت برگشودن/ نه چنان لطیف باشد که به دوست برگشایی

گوش جان فرا دهید: