پرتره رضا عباسی، نگارگر سرشناس ایران عصر صفوی

این نگاره ایرانی با پیشینه‌ای نزدیک به سیصد و پنجاه سال اثر معین مصور، نگارگر دربار صفوی است. معین مصور که از شاگردان رضا عباسی و پیرو سبک وی بود پس از مرگ استاد چهره او را به تصویر کشید که امروزه بخشی از گنجینه کتابخانه دانشگاه پرینستون امریکا به شمار می‌رود. رضا عباسی، نگارگر دربار شاه عباس صفوی از بزرگ‌ترین چهره‌های تاریخ هنر ایران به شمار می‌رود که نگارگری ایرانی را به کلی متحول کرد و آثار زیبای بسیاری از خود بر جای گذاشت.

پرتره شاه عباس اول، اثر نقاش هندی

این پرتره که در سال ۱۶۱۸ میلادی به قلم «بیژن» نقاش دربار گورکانیان هند رسم شده است شاه عباس اول صفوی را در دوره اوج قدرت نشان می‌دهد. زمینه نگاره ساده و به رنگ سبز نقاشی شده است تا توجه را به شاه جلب کند. در این دوره شاه عباس توانسته بود ازبک‌ها را از مرزهای شمال شرق رانده و عثمانی‌ها را وادار به امضای قرارداد صلح سنگینی کند. او اقتصاد ایران را بعد از یک دوره طولانی افول رونق دوباره داد و هنر و صنعت ایرانی در اصفهان، پایتخت جدیدش، روز به روز شکوفا‌تر شد.

این پرتره امروزه در موزه بریتانیا در لندن نگهداری میشود.

منبع