عکس تاریخی، دخترکان قالیباف همدان

عکس تاریخی متعلق به سال ۱۳۰۰ خورشیدی، دخترکان قالیباف همدانی.

Girls weaving a carpet in hamdan 1922

 

عکس تحت مالکیت عمومی (پابلیک دومین)

جام شراب طلایی هخامنشی

تکوک (جام شراب) با پیشینه‌ای نزدیک به دو هزار پانصد سال. این جام طلایی یافت شده در همدان به شکل یک شیر بالدار (شیردال) ساخته شده است و ارتفاعی نزدیک به بیست و دو سانتی متر دارد.

این اثر امروزه در موزه ملی ایران نگهداری می‌شود.

منبع

قالی زیبای همدان

قالی پشمین و بسیار زیبای عصر قاجار با پیشنه‌ای نزدیک به صد و پنجاه سال که در همدان بافته شده است. این قالی در‌‌ همان دوره توسط یک بزرگان ایرانی به نام «حق علی ابن اسماعیل شبستری» به دربار پادشاهی سوئد فروخته شده و امروزه در موزه سلطنتی سوئد نگهداری می‌شود.

منبع

کاسه زرین هخامنشی

این کاسه طلایی با بیست و چهار سده پیشینه طی حفاری‌های اکتشافی در همدان یافت شده است. صنعت گر عصر هخامنشی نقش دو قوچ شاخدار را در کاسه برجسته کرده است. در دوره هخامنشی فلزکاران با الهام از تمدن ایلام فلز را به شکل مورد نظر خود خم می‌کردند اما در دوره‌های بعدی تاریخی تکنیک‌های پیشرفته‌تر توسط اشکانیان و ساسانیان ابداع شد.

این گنجینه امروزه در موزه ملی ایران نگهداری میشود.

منبع

شمشیر طلایی هخامنشی

این شمشیر دوهزار و چهارصد ساله که در شهر همدان یافت شده است از جنس طلا بوده و طولی نزدیک به چهل و چهار سانتی متر دارد.  سبک طراحی و ساخت این شمشیر متعلق به عصر هخامنشی بوده و دو طرف دسته آن به شکل سر دو شیر پرداخته شده است.

این اثر امروزه در موزه ملی ایران نگهداری میشود.